تیزر سری اول فیلم‌های اکران مردمی هفتمین جشنواره عمار

تیزر سری اول فیلم‌های اکران مردمی هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد.
تیزر سری اول اکران مردمی هفتمین جشناوره عمار

به گزارش «روابط عمومی جشنواره عمار»،تیزر سری اول فیلم‌های اکران مردمی هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد.

تیزر سری اول فیلم‌های اکران مردمی هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار را می‌توانید در ادامه مشاهده و دریافت کنید.

 

[fa type=”download”] تیزر سری اول فیلم‌های اکران مردمی هفتمین جشنواره عمار- ۱۸ Mb

[fa type=”download”] تیزر سری اول فیلم‌های اکران مردمی هفتمین جشنواره عمار- ۱۳ Mb