«الی النور…» ویژه‌نامه‌ نکوداشت مرحومه «پروانه معصومی» در چهاردهمین جشنواره عمار

این ویژه‌نامه با سردبیری «مجید رحمانی»، شامل مصاحبه با دوستان، همکاران و نزدیکان پروانه معصومی است که ناگفته‌هایی از ابعاد شخصیتی وی در زندگی شخصی و حرفه‌ای را آشکار می‌سازد.

دانلود

«نقطه زن» ویژه‌نامه پاسداشت مازیار بیژنی

«نقطه زن» ویژه‌نامه پاسداشت مازیار بیژنی در چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار

دانلود

نگاهی کوتاه به اکران‌های چهاردهمین جشنواره مردمی عمار در سینما فلسطین

نگاهی کوتاه به اکران‌های چهاردهمین جشنواره مردمی عمار در سینما فلسطین

دانلود

«راوی انقلاب، از خرمشهر تا بیروت تا پاریس»؛ ویژه‌نامه پاسداشت محمدحسین لطیفی منتشر شد

«راوی انقلاب، از خرمشهر تا بیروت تا پاریس»؛ ویژه‌نامه پاسداشت محمدحسین لطیفی منتشر شد

دانلود

«پیش‌کسوت سینمای انقلاب اسلامی»؛ ویژه‌نامه پاسداشت استاد جمال شورجه منتشر شد.

به گزارش «عمارفیلم» ویژه‌نامه پاسداشت استاد « جمال شورجه» پیش‌کسوت سینمای انقلاب اسلامی همزمان با برگزاری اختتامیه سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد.

دانلود

«علمدار جبهه جهانی انقلاب اسلامی»؛ ویژه‌نامه پاسداشت مرحوم حاج نادر طالب زاده منتشر شد.

به گزارش «عمارفیلم»؛ «علمدار جبهه جهانی انقلاب اسلامی» ویژه‌نامه پاسداشت مرحوم «حاج نادر طالب‌زاده» همزمان با برگزاری اختتامیه سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد.

دانلود

«الی النور…» ویژه‌نامه‌ نکوداشت مرحومه «پروانه معصومی» در چهاردهمین جشنواره عمار

این ویژه‌نامه با سردبیری «مجید رحمانی»، شامل مصاحبه با دوستان، همکاران و نزدیکان پروانه معصومی است که ناگفته‌هایی از ابعاد شخصیتی وی در زندگی شخصی و حرفه‌ای را آشکار می‌سازد.

دانلود

«نقطه زن» ویژه‌نامه پاسداشت مازیار بیژنی

«نقطه زن» ویژه‌نامه پاسداشت مازیار بیژنی در چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار

دانلود

نگاهی کوتاه به اکران‌های چهاردهمین جشنواره مردمی عمار در سینما فلسطین

نگاهی کوتاه به اکران‌های چهاردهمین جشنواره مردمی عمار در سینما فلسطین

دانلود

«راوی انقلاب، از خرمشهر تا بیروت تا پاریس»؛ ویژه‌نامه پاسداشت محمدحسین لطیفی منتشر شد

«راوی انقلاب، از خرمشهر تا بیروت تا پاریس»؛ ویژه‌نامه پاسداشت محمدحسین لطیفی منتشر شد

دانلود

«پیش‌کسوت سینمای انقلاب اسلامی»؛ ویژه‌نامه پاسداشت استاد جمال شورجه منتشر شد.

به گزارش «عمارفیلم» ویژه‌نامه پاسداشت استاد « جمال شورجه» پیش‌کسوت سینمای انقلاب اسلامی همزمان با برگزاری اختتامیه سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد.

دانلود

«علمدار جبهه جهانی انقلاب اسلامی»؛ ویژه‌نامه پاسداشت مرحوم حاج نادر طالب زاده منتشر شد.

به گزارش «عمارفیلم»؛ «علمدار جبهه جهانی انقلاب اسلامی» ویژه‌نامه پاسداشت مرحوم «حاج نادر طالب‌زاده» همزمان با برگزاری اختتامیه سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد.

دانلود