«راوی خون شریکی» ویژه‌نامه پاسداشت مرحوم محمدسرور رجایی

ویژه‌نامه «راوی خون شریکی» به مناسبت سالگرد زنده‌یاد محمدسرور رجایی با گفتارهایی از: زندگی‌نامه خودگفته محمدسرور رجایی، روح‌الله رشیدی، مسعود ملکی، حمیدرضا سعیدی(برادر شهید احمدرضا سعیدی) و…

دانلود

«راوی خون شریکی» ویژه‌نامه پاسداشت مرحوم محمدسرور رجایی

ویژه‌نامه «راوی خون شریکی» به مناسبت سالگرد زنده‌یاد محمدسرور رجایی با گفتارهایی از: زندگی‌نامه خودگفته محمدسرور رجایی، روح‌الله رشیدی، مسعود ملکی، حمیدرضا سعیدی(برادر شهید احمدرضا سعیدی) و…

دانلود