با محوریت اقتصاد مقاومتی؛

تصویربرداری فصل دوم «ایوان رنگین کمان» آغاز شد

تصویربرداری فصل دوم «ایوان رنگین کمان»، ویژه برنامه تلویزیونی اکران های مردمی جشنواره عمار با محوریت اقتصاد مقاومتی و کارآفرینان برتر در روزهای اخیر شروع شد.

به گزارش «عمار فیلم»، تصویربرداری فصل دوم «ایوان رنگین کمان»، ویژه برنامه تلویزیونی اکران های مردمی جشنواره عمار با محوریت اقتصاد مقاومتی و کارآفرینان برتر در روزهای اخیر شروع شد.

ویژه برنامه تلویزیونی «ایوان رنگین کمان»، شامل بخش هایی چون گفتگو با سوژه های مستند های اقتصاد مقاومتی عمار، گفتگو با یک چهره ها، خاطره خوانی اکران و موشن گرافیکی اقتصاد مقاومتی است. این فصل از برنامه در ۱۲ قسمت ۳۰ دقیقه ای با موضوع اقتصاد مقاومتی از نیمه دوم مردادماه روی آنتن می رود. در هر قسمت از فصل دوم، یکی از سوژه های فیلم های بخش اقتصاد مقاومتی ادوار جشنواره عمار در مقابل دوربین ایوان رنگین کمان قرار می گیرد.

گفتنی است، فصل قبلی این برنامه تلویزیونی نیز اوایل سال جاری از شبکه خبر به روی آنتن رفته بود.