۱۳۹۶-۱۲-۲۸

همزمان با اکران فلیم سینمایی لاتاری و انیمیشن فیلشاه در همزمان با اکران فلیم سینماسینماهای کشور، شرایط اکران این آثار در شهرهای فاقد سینما نیز با همکاری جشنواره عمار و مؤسسات پخش این دو فیلم فراهم شد.

به گزارش عمارفیلم، همزمان با اکران فلیم سینمایی لاتاری و انیمیشن فیلشاه در سینماهای کشور، شرایط اکران این آثار در شهرهای فاقد سینما نیز با همکاری جشنواره مردمی فیلم عمار و مؤسسات پخش این دو فیلم فراهم شد.
بنابرین گزارش، علاقمندان جهت اکران این آثار، می توانند عنوان هر یک از این آثار را به ۳۰۰۰۴۵۵۰ ارسال کنند.