۱۴۰۰-۱۲-۰۸

کتابچه معرفی‌ کتاب‌های منتخب جشنواره علوم انسانی عمار رد دسترس مخاطبان قرار گرفت.

باتوجه به اینکه هدف جشنواره علوم انسانی عمار، تأمل نظری پیرامون تجربیات و مسائل انقلاب اسلامی است، این کتب که حاوی تاریخ شفاهی و روایت برخی تجربیات انقلاب اسلامی است، به پیشنهاد دبیرخانه جشنواره علوم انسانی عمار به اندیشمندان گرامی معرفی می‌شود.

 

لینک دانلود دفترچه معرفی کتاب های پیشنهادی