کتاب های منتخب جشنواره علوم انسانی

کتابچه معرفی‌ کتاب‌های منتخب جشنواره علوم انسانی عمار رد دسترس مخاطبان قرار گرفت.

باتوجه به اینکه هدف جشنواره علوم انسانی عمار، تأمل نظری پیرامون تجربیات و مسائل انقلاب اسلامی است، این کتب که حاوی تاریخ شفاهی و روایت برخی تجربیات انقلاب اسلامی است، به پیشنهاد دبیرخانه جشنواره علوم انسانی عمار به اندیشمندان گرامی معرفی می‌شود.

 

لینک دانلود دفترچه معرفی کتاب های پیشنهادی