در ایستگاه مترو شهید بهشتی؛

نمایشگاه عکس با موضوع اکران های مردمی عمار برپا شد

نمایشگاه عکس از اکران های مردمی عمار در ایستگاه مترو شهید بهشتی برگزار شد.

به گزارش «روابط عمومی جشنواره عمار»، نمایشگاه عکس شامل تصاویری از اکران های مردمی عمار در مناطق مختلف کشور در ایستگاه شهید بهشتی، در قالب طرح «نگاه گذر» فرهنگسرای مترو سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برپا شده است.

گفتنی است، این نمایشگاه که همزمان با آغاز هفتمین جشنواره عمار برپا شده، تا انتهای جشنواره در ایستگاه شهید بهشتی دائر خواهد بود.

عکس های گزارش تصویری از این نمایشگاه را در زیر مشاهده می کنید

نمایشگاه عکس اکران های مردمی هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در مترو شهید بهشتی

نمایشگاه عکس اکران های مردمی هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در مترو شهید بهشتی

نمایشگاه عکس اکران های مردمی هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در مترو شهید بهشتی

نمایشگاه عکس اکران های مردمی هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در مترو شهید بهشتی

نمایشگاه عکس اکران های مردمی هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در مترو شهید بهشتی

نمایشگاه عکس اکران های مردمی هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در مترو شهید بهشتی

نمایشگاه عکس اکران های مردمی هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در مترو شهید بهشتی

نمایشگاه عکس اکران های مردمی هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در مترو شهید بهشتی