مستند های منتخب جشنواره علوم انسانی عمار

کتابچه معرفی‌نامه مستندهای منتخب جشنواره علوم انسانی عمار

باتوجه به اینکه هدف جشنواره علوم انسانی عمار، تأمل نظری پیرامون تجربیات و مسائل انقلاب اسلامی است، این مستندها که حاوی تاریخ شفاهی و روایت برخی تجربیات انقلاب اسلامی است، به پیشنهاد دبیرخانه جشنواره علوم انسانی عمار به اندیشمندان گرامی معرفی می‌شود.

 

لینک دانلود کتابچه پیشنهادی