برخی فیلم نامه‌های بلند ارسالی کاملا آمادگی اجرا داشتند

احمدجو به نقش جشنواره مردمی عمار در میدان دادن به استعدادهای فیلمنامه نویسی اشاره و در خصوص فیلمنامه‌های حاضر در دهمین دوره جشنواره آن‌ها را قوی و کاملا قابل اجرا دانست.

به گزارش «عمار فیلم»، احمدجو به نقش جشنواره مردمی عمار در میدان دادن به استعدادهای فیلمنامه نویسی اشاره و در خصوص فیلمنامهه‌ای حاضر در دهمین دوره جشنواره بیان کرد: اکثر شرکت کنندگان فیلمنامه‌های بلند و قوی نوشته بودند که کاملا آمادگی اجرا داشتند و می‌شود از همین فردا سر صحنه رفت و شروع به کار کرد.

امرالله احمدجو، کارگردان سریال‌های ” روزی روزگاری” و ” تفنگ سرپر” و داور بخش فیلمنامه دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در خصوص وضعیت داوری جشنواره توضیح داد:  در امر فیلمنامه نویسی ما به آموزش درست و در بخش نیروی انسانی به فیلم نامه نویس و پرورش استعداد در این حوزه نیاز داریم.

وی هم چنین گفت: درباره موضوعات ارزشی و انقلابی نیز اگر فیلمنامه درستی پرورش داده نشود، ضد خود ارزش ها عمل خواهند کرد.

داور دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار ترس را یک مانع بزرگ برای نوشتن دانست و تصریح کرد: نهایت ضعف در یک متن نگارش شده این است که آن را منتشر یا اجرا نکنیم اما باید بیاموزیم که بدون ترس بنویسیم و با لجبازی به جنگ قلم برویم تا بتوانیم فیلم‌نامه‌های خوب نگارش و اجرا کنیم.

احمدجو به نقش جشنواره مردمی عمار در میدان دادن به استعدادهای فیلمنامه نویسی اشاره و در خصوص فیلمنامه‌های حاضر در دهمین دوره جشنواره بیان کرد: چندین فیلمنامه نویس مستعد در جشنواره شرکت کرده بودند که کار ما را در داوری سخت کرده بود؛ اکثر شرکت کنندگان هم فیلمنامه‌های بلند و قوی نوشته بودند که کاملا آمادگی اجرا داشتند و می‌شود از همین فردا سر صحنه رفت و شروع به کار کرد.

وی افزود: جشنواره مردمی فیلم عمار می تواند گامی بلند در جهت پرورش استعدادهای جوان در زمینه فیلم نامه نویسی و فیلم سازی باشد تا جوانان آینده، سینمای ما را به دست بگیرند و بار این میراث کهن را سالم به منزل برسانند.