نوشته‌ها با برچسب:

محسن اسلام زاده

محسن اسلام‌زاده:

مردم سیستان از رسانه حذف شده‌اند

25 دی 1402 آثار مسابقه

کارگردان مستند میراب گفت: با وجودی که معضل آبی سیستان یک معضل چند وجهی است و رفع این مشکل هم چندان آسان و در دسترس نیست، اما دیده شدن سیستان و مردم محجوبش در رسانه…ادامه

محسن اسلام زاده:

ساخت مستندهای انتقادی روحیه مطالبه‌گری را تقویت می‌کند

21 دی 1402 آثار مسابقه

کارگردان مستند سردرگم، گفت: معتقدم مستندساز باید هم نگاه بین‌المللی با دغدغه‌های انقلابی و هم نگاهی به درون با رویکرد درون گفتمانی داشته باشدادامه

محسن اسلام‌زاده:

مردم سیستان از رسانه حذف شده‌اند

آثار مسابقه
دوشنبه 25 دی 1402، ساعت 19:49

کارگردان مستند میراب گفت: با وجودی که معضل آبی سیستان یک معضل چند وجهی است و رفع این مشکل هم چندان آسان و در دسترس نیست، اما دیده شدن سیستان و مردم محجوبش در رسانه…ادامه

محسن اسلام زاده:

ساخت مستندهای انتقادی روحیه مطالبه‌گری را تقویت می‌کند

آثار مسابقه
پنج‌شنبه 21 دی 1402، ساعت 15:55

کارگردان مستند سردرگم، گفت: معتقدم مستندساز باید هم نگاه بین‌المللی با دغدغه‌های انقلابی و هم نگاهی به درون با رویکرد درون گفتمانی داشته باشدادامه