در سینما‌مردم مطرح شد؛

سفیدنمایی در هنر؛ مضر و زننده مانند سیاه نمایی

در چهارمین قسمت از برنامه «سینمامردم» در رابطه با هنر انقلابی و هنر روشنفکری صحبت شد و آن اینکه هنر روشنفکری وقتی با یک مسئله ای روبه رو می شود آن را پایان کار می داند و نتیجه آن یأس و ناامیدی است اما هنر انقلابی به دنبال حل مسئله، مطالبه گری و نقد است.

به گزارش خبرنگار عمار فیلم؛ شهبازی قائم مقام شورای سیاست گذاری جشنواره مردمی عمار در شب گرافیک این جشنواره به نکته سفید نمایی نیز اشاره کرد و اعتقاد داشت که هنرمند انقلابی نباید صرفاً سفیدنمایی کند. همانقدر که سیاه نمایی می تواند برای یک هنر مضر باشد، سفیدنمایی نیز می تواند آسیب هایی داشته باشد. و نتیجه آن رخوت و سهل انگاری است بصورتی که فکر کنیم به آرمان ها رسیدیم و دیگر نیاز به نقد و مطالبه نداریم. فیلم و سریال هایی با فضای لاکچری در داخل کشور پخش می شود و از این بابت غیر واقعی است و فیلم هایی که جنبه بین المللی دارد تماماً سیاه نمایی است.

اسعد در رابطه با بخش ویژه اکران آثار برای کودکان و نوجوانان گفت: نوجوانان به فضای ساخت مستند ورود کرده اند که بسیار امیدوار کنند است. جبهه انقلاب همیشه دو اشکال جدی چه در محتوا چه در قالب و توزیع دارد که همیشه برای بزرگتر ها کار می‌کردند. چه در فضای مذهبی یا آکادمیک نگاهی اینگونه داشتیم و مخاطب کودک و نوجوانان و زنان به عنوان مخاطب جبهه انقلاب مستضعف واقع شدند که ما سال گذشته بحث زن ایرانی را مطرح کردیم امسال این حرکت متوجه به کودکان و نوجوانان شد که البته مورد استقبال قرار گرفت.

مادر شهید کرمعلی مهمان ویژه این قسمت برنامه بودنند که در رابطه با وصیت نامه و سبک زندگی فرزند شهید خود صحبت کردنند. ایشان کشور را «مادر» دانستند که باید از آن دفاع کرد. این مادر برای آنکه وصیت نامه فرزند خود را نگه دارند به نهضت سوادآموزی رفتند تا بتوانند بخش هایی از آن را روی فرش ببافد. قالیچه بافته شده توسط این مادر شهید که مزین به وصیت نامه شهید کرمعلی است به جشنواره فیلم مردمی عمار اهدا شد.

علی عارضی کارگردان مستند «رقصنده با گرگ» در رابطه با رسیدن به ایده ساخت اثر خود گفت: زمانی که دیدم یک ایرانی چطور می تواند مطالب ضد ایرانی را بیان کند درست سال 1990 آمریکا همین کار را علیه عراق انجام داده بود و از قضا نتیجه هم گرفته بود و تکنیک هر دو یکی بود. این خانم ایرانی در کنار دشمن مردم کشور خود یعنی آمریکا ایستاده بود و مطالبی را بیان می کرد.