گزارش تصویری ۱/ نشست خبری دوازدهمین جشنواره فیلم عمار

نشست خبری دوازدهمین جشنواره فیلم و اولین جشنواره علوم انسانی عمار، با حضور نادر طالب زاده، دبیر جشنواره عمار، سعید خورشیدی، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره عمار، حمید صالحی، دبیر اجرایی حشنواره عمار و مجتبی نامخواه، دبیر علمی جشنواره علوم انسانی عمار برگزار شد.