گزارش تصویری هفتمین و آخرین روز نمایش مرکزی آثار منتخب سیزدهمین جشنواره عمار

گزارش تصویری هفتمین روز سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار