گزارش تصویری هفتمین روز اکران های مردمی جشنواره عمار در سینما فلسطین

هفتمین روز اکران های مردمی هشتمین جشنواره عمار در سینما فلسطین با نمایش تعدادی از آثار این جشنواره برگزار شد.

به گزارش «عمار فیلم»، هفتمین روز اکران های مردمی هشتمین جشنواره عمار در سینما فلسطین با نمایش تعدادی از آثار این جشنواره برگزار شد.

در ادامه گزارش تصویری این روز را می بینید.