گزارش تصویری نخستین روز اکران فیلم های عمار در سینما فلسطین

نخستین روز اکران فیلم های عمار در سینما فلسطین در حال برگزاری است.

به گزارش «عمار فیلم»، نخستین روز اکران فیلم های عمار در سینما فلسطین در حال برگزاری است. رویدادهای روز نخست نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار را در این گزارش تصویری مشاهده می کنید.