به گزارش «عمار فیلم»، جلسات داوری کاندیداهای بخش مسابقه دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در حسینیه هنر برگزار شد.

گزارش تصویری جلسات داوری‌ افتتاحیه

جلسات داوری کاندیداهای بخش مسابقه دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در حسینیه هنر برگزار شد