گزارش تصویری اجرای برنامه توسط گروه سرود «اسرا» در پنجمین روز از جشنواره عمار در سینما فلسطین

گروه سرود «اسرا» در پنجمین روز از هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در سینما فلسطین به اجرای چند برنامه پرداختند.

به گزارش «عمار فیلم»، گروه سرود «اسرا» روز گذشته دوشنبه ۱۱ دی ماه در پنجمین روز از هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در سینما فلسطین به اجرای چند برنامه پرداختند.

در ادامه گزارش تصویری این روز را می بینید.