نزدیک شدن فیزیکی به مرز گفتمانی

جشنواره عمار به عنوان جشنواره ای که با هدف حمایت از فیلمسازان انقلابی تأسیس شده است توانست به لحاظ فیزیکی نیز به مرز گفتمانی انقلاب اسلامی یعنی فلسطین برسد و این رویداد را در غزه برگزار کند.

به گزارش «عمار فیلم»، در روزهای گذشته اتفاق فرهنگی بزرگی رخ داد که شاید آنچنان که باید مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت. جشنواره عمار به عنوان جشنواره ای که با هدف حمایت از فیلمسازان انقلابی تأسیس شده است توانست به لحاظ فیزیکی نیز به مرز گفتمانی انقلاب اسلامی یعنی فلسطین برسد و این رویداد را در غزه برگزار کند.

این اتفاق که ناگفته پیداست همت و تلاش بسیار زیادی می خواد و برگزاری آن در غزه می تواند همراه با زحمت و خطرات فراوانی باشد توسط دست اندرکاران این جشنواره صورت گرفت. حرکتی که ثابت کرد عدم فعالیت بخش های مختلف فرهنگی صرفا یک بهانه جویی برای به زحمت نیفتادن است.

قابل انکار نیست که نقد های فراوانی به جشنواره عمار، شکل برگزاری، جوایز و سایر مسائل آن وجود دارد اما اتفاقی که برگزارکنندگان عمار در روزهای گذشته رقم زدند حرکتی است که جز با همین تشکیلات عماری رقم نمی خورد و همین یکی از مزیت های مهم و انحصاری این تیم محسوب می شود.

حامد یامین پور

حامد یامین پور