ثریا ستاره ای در افق عدالتخواهی انقلابی و نقد عالمانه

انسداد کوچه نقد عالمانه راه حل مشکلات جامعه نیست. مسوولان شاهراه عدالتخواهی را در جامعه باز کنند.

در قرآن کریم خداوند متعال، هدف اجتماعی فرستادن رسولان الهی و نازل کردن کتاب و میزان به همراه آنها را به شکل مشخص «برپایی عدالت اجتماعی توسط مردم» معرفی کرده است.

یقینا رهبری این حرکت اجتماعی به عهده پیامبر و اوصیای اوست و شکی نیست که دستگاه حاکمیت هم باید در این مسیر با تمام توان خود حرکت کند ولی به ظرافت و لطافت نکته قرآنی دقت بفرمایید: خداوند متعال به طور مشخص وظیفه قیام برای برپایی عدالت و قسط را متوجه «مردم» می داند.

واقعیت هم همین است مگر عدالت مساله ساده ای است که بدون تبدیل شدن به مطالبه عمومی بلکه بدون هزینه کردن و مجاهدات توده های مردم قابل تحقق باشد؟ همه باید سعی کنیم عادلانه رفتار کنیم و عدالت را از هم مطالبه کنیم. در این راه هم از ملامت هیچ ملامت کننده ای نهراسیم.

وظیفه رسانه چیست؟

وظیفه ذاتی رسانه باز کردن میدان مطالبه گری موثر مردمی است. رسانه اگر تحت تاثیر فشارهای سیاسی دولتها و صاحبان قدرت و ثروت از این وظیفه کوتاه بیایید، شکست سنگینی در عملکرد صنفی خود خورده است.

شاید رسا

نه ملی تهدید به کم شدن بودجه شده باشد یا فشارهای دیگری بر آن باشد؛ الله اعلم. اینها احتمال است. قدر متیقن این است دولت محترم راضی به استمرار شنیدن صدای نقد از برنامه ثریا نبوده و در تعطیلی این برنامه نقش موثری داشته است. اگر این خبر صحیح باشد که شواهد زیادی گویای صحت آن است، تاییدی دیگری است بر عدم سعه صدر دولت که رویه نادرستی است.

نه این گونه تدبیرها را در شان دولت محترم می دانیم و نه از صدا و سیما توقع داریم در مقابل این فشارها کوتاه بیاید.

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد…

باید راه را برای دست یابی امت با ایمان و دانشمند پارسی به سمت ستاره «ثریا» باز کرد. انسداد کوچه نقد عالمانه راه حل مشکلات جامعه نیست. مسوولان آیه «رب اشرح لی صدری» را بیشتر بخوانند و تلاش کنند شاهراه عمومی شدن نقدهای سازنده را در جامعه هموار کنند. برنامه ثریا باید تکثیر می شد نه تعطیل، که البته به حمد الهی خود تبدیل به الگو شد و تعطیلی آن مزید بر علت محبوبیت آن گردید. مطمئن هستم صدای رسای ثریا را دوباره خواهیم شنید ای کاش صدا و سیما این توفیق را داشته باشد که دوباره نمایشگر این تصویر و گویای این صدا باشد.

« غریب رضا »

غریب رضا