فیلم؛فروش بلیط فیلم‌های انقلابی در نماز جمعه سبزوار

جمعی از فعالان فرهنگی و اکران کنندگان مردمی جشنواره عمار در سبزوار برای حمایت از نمایش آثار انقلابی، به تبلیغ و بلیط فروشی این فیلمها در نماز جمعه شهر اقدام کردند.

به گزارش «روابط عمومی جشنواره عمار»، جمعی از فعالان فرهنگی و اکران کنندگان مردمی جشنواره عمار در سبزوار برای حمایت از نمایش آثار انقلابی، به تبلیغ و بلیط فروشی این فیلمها در نماز جمعه شهر اقدام کردند.