کنوانسیون حقوق زن مبتنی بر واقعیت باید به تصویر کشیده شود

به نقل از همشری آنلاین؛

سعید جلیلی در جشنواره عمار: سینمای امروز در زمینه هویت بخشی و شخصیت دادن به زنان از نقطه مطلوب و مورد توجه فاصله داشته و بر همین مبنا ضرورت به کار بیشتر و با جدیت وجود دارد.

در کنار مردی کافر زیست می‌کرد.

وی به فعالیت‌های سینما در خصوص هویت بخشی به زنان اشاره کرد و گفت: سینمای امروز در زمینه هویت بخشی و شخصیت دادن به زنان از نقطه مطلوب و مورد توجه فاصله داشته و بر همین مبنا ضرورت به کار بیشتر و با جدیت وجود دارد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی به کنوانسیون حقوق زنان اشاره کرد و افزود: کنوانسیون حقوق زن مبتنی بر واقعیت باید به تصویر کشیده شود و عاقلانه و عالمانه و با دیدی باز و متفکرانه بیان شده و مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: یک سیاست خارجی فعال باید در حقوق و کرامت زنان و همچنین تعالی و جایگاه برجسته زنان نقش داشته و به عنوان مدعی بود و هرگز مورد اتهام و متهم قرار نگیرند.

جلیلی تاکید کرد: حضور زنان به عنوان یک دیپلماسی سیاسی دولت و ملت امروزه با پیشرفت فناوری و توسعه اطلاعات و ارتباطات مورد توجه و دقت نظر قرار دارد و به زنان نگاه کارمندی وجود نداشته بلکه دیدی فعال و موثری باشد و آنها به عنوان سفیران اثرپذیری مورد توجه قرار گیرند.