در حاشیه نهمین جشنواره عمار؛

ژورنالیسم تحقیقی، اوج روزنامه نگاری حرفه‌ای است

 سردبیر «شهرداد» در در کارگاه آموزشی ژورنالیسم تحقیقی در نهمین جشنواره عمار گفت: ژورنالیسم تحقیقی، نقطه اوج کار حرفه ای روزنامه نگاری است که در حال رشد در جهان و ناآشنا در ایران است.

به گزارش «عمار فیلم»، میلاد گودرزی، خبرنگار و سردبیر برنامه اینترنتی «شهرداد» در کارگاه آموزشی ژورنالیسم تحقیقی در نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با بیان اینکه کلمه «تحقیقی» در عنوان ژورنالیسم تحقیقی به معنای کارآگاهی و پلیسی رفتار کردن خبرنگار است؛ گفت: ژورنالیسم تحقیقی، نقطه اوج کار حرفه ای روزنامه نگاری است که در جهان در حال رشد و در ایران نا آشنا است.

وی افزود: در تعریف تئوری، ژورنالیسم تحقیقی به بررسی عمیق و تحقیقی روی مسائل جامعه برای کمک به حل آن ها از طریق کشف حقایق پنهان و انتشار آن در رسانه گفته می شود و در تعریف عملیاتی ژورنالیسم تحقیقی به معنی محل رویارویی بردارهای قدرت در جریان یک مسئله است.

گودرزی با اشاره به اینکه در ژورنالیسم تحقیقی، رسانه یکی از بردار های قدرت است؛ گفت: رسانه فقط روایتگر نیست و باید با تحقیق بر روی مشکلات منجر به حل آن ها شود.

سردبیر «شهرداد» مسئله را در تعریف عملیاتی ژورنالیسم تحقیقی، حد فاصل وضع موجود تا وضع مطلوب دانست و بیان کرد: نوار زمان حل مسئله متشکل از تشریح دقیق وضع موجود، تعریف دقیق نقطه حل مسئله و طراحی گام ها و استراتژی هاست و چرخه عملیاتی آن شامل تحقیق، کشف، تولید رسانه، انتشار، بازخورد و حرکت روی نوار زمان است.

وی با بیان برخی نکات مهم ژورنالیسم تحقیقی خاطر نشان کرد: برای ورود به این عرصه باید بررسی عمیق همراه با پیگیری داشته باشید و بدانید هدف ما افشا گری نیست بلکه حل مسئله است. در ژورنالیسم  تحقیقی مستند بودن، رعایت انصاف و بی طرفی، عدم دخالت احساسات و عدم قضاوت تحلیلی بسیار حائز اهمیت است.

گودرزی ادامه داد: ارتباط داشتن با منابع اطلاعاتی مختلف در رسانه‌ها و نهاد های مرتبط  با سوژه ها یکی از مهمترین نکات ژورنالیسم تحقیقی است.

سردبیر «شهرداد» با اشاره به اینکه عرصه ژورنالیسم تحقیقی نیازمند پشتیبانی لجستیک است، گفت: برای درخشیدن در این حوزه و رسیدن به راه حل برای حل مشکلات جامعه، باید از پشتیبانی خبری، مالی، حقوقی و فراحقوقی برخوردار باشید.

وی در پایان در خصوص ویژگی های خبرنگار تحقیقی بیان کرد: هوش، پشتکار، بی طرفی سیاسی و اقتصادی، دانش اجتماعی بالا و سالم بودن اقتصادی از ویژگی های بارز یک خبرنگار تحقیقی است.