محمدرضا سرشار در دوازدهمین جشنواره عمار:

نویسندگی راه میانبر ندارد

محمدرضا سرشار در کارگاه آموزشی حاشیه دوازهمین جشنواره عمار گفت: در هنر نویسندگی راه میان بر وجود ندارد. تمام راه را باید رفت. پیاده هم باید رفت. ره صدساله را یک شبه نمی‌شود.

به گزارش عمارفیلم، محمدرضا سرشار در کارگاه آموزشی با موضوع «در مسیر داستان پردازی» در حاشیه اکران‌های مردمی دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در سخنانی گفت: ادبیات نمادین‌ترین هنرها است و کلمات علم هستند. جادوگران با واژه‌هایشان حقایقی را اثبات می‌کنند و در سرنوشت‌ها تغییر ایجاد؛ پس هر اهل ادبیاتی باید در کلمه و تاریخچه اش پژوهش کند.

این نویسنده و منتقد ادبی افزود: هنر، حقایق را از قلمرو تعقل به سرزمین ادراک و احساس می آورد. هنر یک مهارت است و مانند هر مهارتی قابل آموختن است و هر کسی می تواند آن را کسب کند. البته هم به آموزش عملی و هم نظری نیاز است.

او بیان کرد: ادبیات و قصه مفاهیمی که کاملا انتزاعی است را سعی می کند در یک قالب قابل رویت، درک و لمس به ما عرضه و مفاهیم را در قالب ارزش ها و اعمال به ما نشان می دهد تا بفهمیم. مثل شبه تجربه می ماند.

سرشار اذعان کرد: کسی که با تمام وجود عاشق هنری باشد نمی رود از کسی بپرسد من استعداد دارم یا نه. می رود دنبال هدفش و این قدر تلاش می کند تا به آن دست یابد. درواقع برای موفقیت در هر کار هنری باید ان اولویت اول زندگیتان باشد. اگر نشد یا اصلا موفق نمیشوید یا درجه یک می‌شود.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین راه برای نویسنده شدن را  ابتدا خواندن بسیار آثار ارزشمند ادبی با تعمل و تعمق و بعد نوشتن زیاد، دقیق و حساب شده است، خطاب به حاضران عنوان کرد: با شرکت در کلاس مناسب پس از تحقیق و پژوهش های بسیار، خالی و خلوت کردن ذهن هنگام نگارش، نوشتن هر روزه در یک ساعت خاص به طوری که شرطی شوید، خوانش زیاد شعر ها به خصوص کلاسیک و حفظ کردن آن، قوی کردن گنجینه واژگان ، با سفر یا رفتن بین مردم تجربیات عمیق از زندگی کسب کنید تا بتوانید برای نگارش موضوع داشته باشید، برای نگارش گفتگو و دیالوگ نمایش نامه های غربی را باید زیاد بخوانید.

سرشار گفت: برای چاپ کار اولتان خودتان آن را چاپ نکنید و این قدر بگردید تا ناشری پیدا کنید که افکارش با شما نزدیک باشد. البته انجمن قلم ایران نیز از نوقلمان حمایت می کند.

او بیان کرد: در هنر نویسندگی راه میان بر وجود ندارد. تمام راه را باید رفت. پیاده هم باید رفت. ره صدساله را یک شبه نمیشود پیمود. سرشار تاکید کرد: نویسنده ای که برای همه موضوعات می نویسد برای هیچ کس نمی نویسد. منظورم این است که روی یک شاخه خاص مسلط شوید.

گفتنی است دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، از شنبه ۱۸ دی ماه شروع شده و تا ۲۳ دی ماه، آثار جشنواره در این مراسم، در سینمافلسطین تهران و به صورت مجازی در Ammaryar.ir به نمایش درمی‌آیند. آیین اختتامیه جشنواره عمار نیز ۲۴ دی ماه با تقدیر از برگزیدگان بخش‌های مسابقه مستند و داستانی برگزار می‌شود.