فیلم ساز جشنواره عمار:

محتوا مهمترین دغدغه فیلم سازان عمار است

حکمی گفت: دغدغه اول فیلم سازان جشنواره عمار محتواست. محتوای انقلابی و دینی منطبق با نگاه آوینی از اهداف جشنواه عمار است.

به گزارش «عمار فیلم»، به نقل از خبرگزاری بسیج، محمد جواد حکمی کارگردان فیلم داستانی «رهگذر» که در هشتمین جشنواره عمار حضور داشت در سخنانی، گفت: دغدغه اول فیلم سازان جشنواره عمار محتواست. محتوای انقلابی و دینی منطبق با نگاه آوینی از اهداف جشنواه عمار است.

وی بیان داشت: عمار به دنبال تجهیز شدن بر علیه غرب است بر این اساس باید کارهایمان را با مشورت پیش ببریم و با آموزش اساتید بدانیم به تبیین چه موضوعاتی بپردازیم و خوب قصه گفتن و روایت کردن را در نظر داشته باشیم.

فیلم ساز عمار گفت: اگر پتانسیل قوی نیروهای انقلابی تقویت شود سال های آینده اتفاق های بزرگی در جشنواره عمار خواهد افتاد و این جشنواره را تبدیل به جشنواره ای می کند که حرف هایی برای گفتن دارد.