فراخوان معرفی سوژه نهمین جشنواره عمار

دبیرخانه جشنواره، از عموم مردم دعوت می‌کند سوژه‌های خود را به سینماگران پیشنهاد دهند و حتی به‌طور خاص، سینماگران مورد علاقه خود را به ساخت یک سوژه دعوت کنند.

براساس فراخوان نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، فیلمسازان، مسئله‌های مردم را در قالب «سوژه‌ها و ماجراهای قابل تبدیل به فیلم» پیگیری می‌کنند. در همین راستا، دبیرخانه جشنواره، از عموم مردم دعوت می‌کند سوژه‌های خود را از طریق وب‌سایت جشنواره و مراجعه به برنامه اندرویدی گنج، به سینماگران پیشنهاد دهند و حتی به‌طور خاص، سینماگران مورد علاقه خود را به ساخت یک سوژه‌ دعوت ‌کنند.

 [fa type=”sign-in”]جهت دریافت برنامه گنج . ثبت سوژه، کلیک کنید