جواد منصوری؛ داور یازدهمین جشنواره عمار:

«عمار» می‌تواند در مسیر تولیدات دیگران اثرگذار باشد

جواد منصوری گفت: جشنواره عمار در سال‌های گذشته روند صعودی و مثبت و بیشتر تاثیرگذار داشته و اگر این روند ادامه پیدا کند قطعا در تولیدات دیگران هم تاثیرگذار خواهد بود.

به گزارش «عمار فیلم» به نقل از صبح نو، جواد منصوری، داور یازدهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» در بخش مسابقه «حافظه ملی» در سخنانی بیان کرد: به میزانی که اطلاع دارم به جشنواره عمار در سال‌های گذشته روند صعودی و مثبت و بیشتر تاثیرگذار داشته و اگر این روند ادامه پیدا کند قطعا در تولیدات دیگران هم تاثیرگذار خواهد بود؛ زیرا‌که به نوعی جشنواره عمار پایه‌گذار سبک‌هایی ست که طبیعتا برای اهل فن، یک پایگاه جدید و مرکز ایده‌پردازی است.

وی با اشاره به برخی آثار حاضر در بخش «حافظه ملی» جشنواره توضیح داد: در بخشی از این آثار و مستندها، سندی برای گفته‌ها ارائه نشده است، خیلی مهم است که وقتی کسی حرفی می‌زند یک سند ساواک یا سند داخلی یا خارجی ارائه بدهد؛ یا مثلا نکته مهمی که وجود دارد این است که مستندها باید به یک موضوع به‌طور دقیق بپردازند.

این مورد، یکی از ضعف‌های پژوهشی دانشگاه‌های ما هم هست که دایره بحث را خیلی گسترده می‌کنند اما عمق آن خیلی کم است، در صورتی که باید دایره محدود و عمیق باشد.

این نویسنده و پژوهشگر تاریخ تصریح کرد: از آثار امسال مستند «قمار» به‌طور نسبی این اصل را رعایت کرده بود، یعنی یک موضوع را گرفته و به‌طور عمیق و کامل مورد بحث قرار داده بود، اما کار دیگری هم بود که فقط یک کلیتی گفته می‌شود بدون ارائه سند.