اسدی کیادهی؛

“عمار” فیلمسازان ضدامپریالیست را گردهم آورد

این کارگردان گفت: جشنواره مردمی فیلم عمار در برنامه ریزی های خود باید فیلمسازان دنیا را که نقاط مشترکی با ایران دارند و ضد امپریالیستی هستند با خود همراه کند.

به گزارش «عمار فیلم»، روح الله اسدی کیادهی کارگردان و از فیلمسازانی که در هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار حاضر شده بود، در سخنانی، گفت: از جشنواره مردمی فیلم عمار تقدیر و تشکر می کنم که فرصتی را ایجاد کرد تا هنرمندان و فیلمسازان علاقمند به فرهنگ، انقلاب و نفوذ، به بهانه آثاری که دارند در قالب این رویداد فرهنگی سینمایی درکنار یکدیگر جمع شوند.

این کارگردان ادامه داد: جشنواره مردمی فیلم عمار را در حوزه سینما رویدادی اثرگذار ارزیابی می کنم. زیرا حداقل امتیاز آن گردهمایی فیلمسازان و هنرمندان انقلابی و آشنایی آنها با یکدیگر است. اما این جشنواره باید به سمت و سوی حرفه ای شدن گام بردارد و زمینه ای را ایجاد کند تا آثار ارسالی به آن ارتقا پیدا کنند.

اسدی کیادهی که با سه اثر «همسایه آسمان»، «نزدیک تر از نزدیک» و «ارمغان» در جشنواره عمار شرکت کرده بود، خاطرنشان کرد: جشنواره مردمی فیلم عمار به راحتی می تواند زمینه رشد کیفی آثار فیلمسازان جوان کشور را فراهم کند. اما به شرطی که مسئولان این رویداد سینمایی در جریان برنامه ریزی های خود به این سمت حرکت کنند تا بحث حرفه ای تر شدن هرچه بیشتر آثار نتیجه بدهد.

وی اضافه کرد: جشنواره مردمی فیلم عمار نسبت به نخستین سال برگزاری خود تغییرات فراوان و گسترده ای داشته است. بر این اساس این رویداد فرهنگی و سینمایی برای رشد و پیشرفت خود به نظم بیشتری نیاز دارد تا ارتباطات و تعاملات بیشتری بین فیلمسازان با جشنواره از یک طرف و فیلمسازان با یکدیگر از طرف دیگر ایجاد شود.

این کارگردان یادآور شد: جشنواره فیلم عمار باید اعضا و فیلمسازان خود را رصد کند و آنهایی که در حوزه فیلمسازی دغدغه انقلاب دارند را شناسایی کرده و با آنها ارتباط برقرار کند.

اسدی اظهار داشت: جشنواره مردمی فیلم عمار  با توجه به اینکه مردمی است و مردم نیز همیشه از جایگاه ثابتی برخوردار هستند وضعیت خوب و مناسبی در عرصه سینمای کشور دارد. اما بعد از هشت سال برگزاری باید آرام آرام به سمت اثبات خود آن هم در حوزه سینمای حرفه ای برود تا موفق تر نیز در مسیر پیشرفت گام بردارد.

وی عنوان کرد: جشنواره مردمی فیلم عمار در طرح ها و برنامه ریزی های خود باید فیلمسازان و هنرمندان کشورهای مختلف دنیا را که نقاط مشترکی با ایران دارند و ضد امپریالیستی هستند را با خود همراه کند تا آنها نیز آثار خود را برای شرکت در این جشنواره به دبیرخانه آن ارسال کنند.

این کارگردان تصریح کرد: عمار برای اینکه سطح کیفی خود را ارتقا بدهد باید در انتخاب آثار دقت بیشتری انجام دهد و جدیت بیشتری داشته باشد. آثار ارسال شده به دبیرخانه این رویداد سینمایی باید نسبت به سال قبل از همه نظر با رشد روبرو باشند. از طرف دیگر جشنواره فیلم عمار باید درنظر داشته باشد که اگر قرار است به صورت حرفه ای برگزار شود محتوای انقلابی آثار آن همانند بسیاری از جشنواره های حرفه ای داخلی زیر سوال نرود.