یک استاد دانشگاه:

عمار توانسته ظرفیت جوانان مستعد را فعال کند/می توان عمار را در مقاطع زمانی مختلف برگزار کرد

این استاد دانشگاه گفت: هرچه از عمر جشنواره فیلم عمار می گذرد شاهد بلوغ و عمیق تر شدن آن هستیم اما مسئولان آن باید مراقب باشند تا بزرگتر شدن جشنواره موجب سازمانی برگزار شدن آن شود.

به گزارش «عمار فیلم»، روح‌الله ایزدخواه، استاد دانشگاه که در اکران‌های هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار حضور پیدا کرده بود در  گفت: ماموریت جشنواره فیلم عمار مردمی کردن فرهنگ به صورت عام و هنر و سینما به طور خاص است. در حقیقت این رویداد فرهنگی و سینمایی قصد دارد تا در یک کلمه هنر و سینما را مردمی کند.

وی افزود: جشنواره مردمی فیلم عمار از روز نخست کار خود را با ۱۹ اثر آغاز کرد و امسال بعد از هشت دوره برگزاری با هزاران اثر آغاز به کار کرده است بنابرین از لحاظ کمی با رشد خوبی روبرو بوده است.

این نویسنده و استاد دانشگاه ادامه داد: با توجه به اینکه جشنواره مردمی فیلم عمار دارای ستاد عریض و طویلی نبوده و حرکت آن آنچنان که باید سازمان محور نیست توانسته ظرفیت جوانان با استعداد و علاقمند به فیلمسازی را آزاد کند.

ایزدخواه خاطرنشان کرد: عمار برای حرکت دقیق، عمیق و موثرتر باید فکر و برنامه ریزی دقیقی کند و راهکارهای خوب و مناسبی را درنظر بگیرد. نکته مهم دیگر اینکه، طیف مخاطبان عمار به معنی واقعی کلمه هنوز مردمی نشده است.

وی اضافه کرد: به طور مثال جای خالی موضوعاتی چون ورزش و طبیعت با همان گفتمان انقلاب در بین مستندهای جشنواره مردمی فیلم عمار خالی است. با توجه به اینکه گفتمان انقلاب هم منحصر به موضوع خاصی نیست و کل نگر است و تمامی موضوعات را شامل می شود می‌توانیم در این زمینه‌ها نیز وارد فیلمسازی شویم.

این استاد دانشگاه یادآور شد: نکته دیگر در جهت مردمی تر کردن جشنواره عمار بازتر کردن شکل و ظاهر این رویداد فرهنگی و سینمایی است. به عبارتی بهتر می توان این جشنواره را در دوره زمانی های مختلف نیز برگزار کرد. از طرف دیگر نیز می توان برای برگزاری جشنواره های استانی آن هم در مقاطع خاصی برنامه ریزی کرد.

ایزدخواه اظهار داشت: منطقه‌ای و موضوعی برگزار کردن جشنواره های استانی فیلم عمار اقدام بسیار مهم دیگری در جهت مردمی تر کردن این رویداد سینمایی است. اگر این امر محقق شود هرچه بیشتر می توانیم مشارکت و انرژی مردم را پای کار بیاوریم.

وی عنوان کرد: نکته بسیار مهم اینکه، باید از سازمانی شدن جشنواره پرهیز شود. در حقیقت باید بسیار مراقب بود تا این رویدادهای فرهنگی و سینمایی همانند برنامه های مشابه خود به چنین سرنوشتی دچار نشود. زیرا بودند چنین جشنواره هایی که بعد از آغاز کار به صورت مردمی، در ادامه راه، سازمانی شدند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: هرچه از عمر جشنواره می گذرد شاهد بلوغ و عمیق تر شدن آن می‌شویم. منتها یک نگرانی که وجود دارد این است که بزرگ‌تر شدن جشنواره موجب ستادی و سازمانی برگزار شدن آن شود. جشنواره عمار برای ادامه هرچه بهتر رشد و توسعه خود به طراحی و برنامه ریزی جدیدی در شاکله خود نیازمند است.