عزم جشنواره عمار برای رساندن حقایق ایران به مخاطب جهانی

گزیده اولین نشست خبری نهمین جشنواره عمار که یکشنبه 22 مهرماه در تورقوزآباد برگزار شد را در ویدئوی زیر مشاهده می کنید.

به گزارش «عمار فیلم»، گزیده اولین نشست خبری نهمین جشنواره عمار که یکشنبه ۲۲ مهرماه در تورقوزآباد برگزار شد را در ویدئوی زیر مشاهده می کنید.

بخش‌ ویژه ای در این دوره از جشنواره برای مقابله با جریان سینمایی سفارشی ساز آغاز به کار کرده است.