کارگردان فیلم «یتیم خانه ایران» گفت: سینمای انقلابی، سینمایی جز سینمای مردمی نمی تواند باشد، چراکه ماهیت انقلاب به مردم بر می گردد و سینمای انقلابی نیز پیش از آنکه سینمای مؤلف کارگردانش باشد سینمای مردمش است.

طالبی: برای سینماگران ضد امپریالیسم جهانی، ماهیت سینما چیزی جز انقلابی بودن نیست

کارگردان فیلم «یتیم خانه ایران» گفت: سینمای انقلابی، سینمایی جز سینمای مردمی نمی تواند باشد، چراکه

به گزارش عمارفست و به نقل از سینماپرس، ابوالقاسم طالبی سینماگر مطرح انقلاب اسلامی به بهانه حضور «میگل لیتین» فیلمساز انقلابی و ضدکودتای شیلی در تهران، در مورد اظهارات لیتین نسبت به سینمای انقلابی و سینمای مردمی به خبرنگار ما گفت: نسبت انقلاب با مردم، همانند نفس کشیدن با انسان است، چرا که انقلاب توسط مردم است که فعلیت می پذیرد و نمی تواند جز با حضور و بودن مردم در صحنه محقق شود. وی افزود: به همین نسبت سینمای انقلابی نیز سینمایی جز سینمای مردمی نمی تواند باشد، چراکه ماهیت انقلاب به مردم بر می گردد و سینمای انقلابی نیز پیش از آنکه سینمای مؤلف کارگردانش باشد سینمای مردمش است و تا مردم پشتیبان یک انقلاب نباشند آن انقلاب مفهومی ندارد، این نسبت چه در سینما و چه در هر پدیده فرهنگی و سیاسی دیگری به همین صورت است.

کارگردان فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» همچنین در مورد این گفته میگل لیتین که «سینمای متعالی سینمایی جز سینمای انقلابی نیست» افزود: ماهیت سینما به مؤلف آن باز می گردد و باید های سینما را نیز فیلمساز تعریف می کند، وی افزود: مسلما در جبهه سینماگران انقلابی و ضد استکبار و ضد امپریالیسم جهانی، ماهیت سینما چیزی جز انقلابی بودن نیست، اما این مؤلفه برای سینماگر تجاری سازی که به دنبال صنعت صرف سینما است قابل تبیین نیست، از دیدگاه او ماهیت سینما پول است، همچین فیلمسازانی که به دنبال ترویج فساد و فحشا در جهان هستند و در زیر یوغ نظام های سلطه فعالیت می کنند سینما را چیزی جز سکس و ماهیت های غریزی بشر و اعمال جنسی نمی بینند.

کارگردان فیلم « قلاده های طلا» در خاتمه این گفتگو با ذکر این مثل که «از کوزه همان طراود که در اوست» گفت: سینما ابزاری در دست صاحب ایدئولوژی است، و تیغی بران است که در جهت افکار مثبت و منفی صاحب آن دیدگاه عمل می کند، ضمن اینکه تأثیرات این عمل نه فردی بلکه اجتماعی و جهانی است و می تواند جریان ساز و مؤثر باشد. به همین خاطر است که فیلمسازی همانند لیتین با قدرت و ایمان از ماهیت سینما به عنوان انقلاب و یک عنصر تغییر دهنده یاد  می کند، چرا که ایشان به دنبل اصلاح و تغییر است و در نظر یک فرد انقلابی، سینما و هر ابزار دیگر فرهنگی و اجتماعی، باید ماهیتی انقلابی و مؤثر داشته باشد.