شماره دوم نشریه «شرح راه» منتشر شد

ویژه نامه اختتامیه اولین جشنواره علوم انسانی عمار منتشر شد

به گزارش روابط عمومی جشنواره علوم انسانی عمار نشریه «شرح راه»ویژه نامه اختتامیه اولین جشنواره علوم انسانی عمار منتشر شد

 

آنچه در این ویژه نامه خواهید خواند:
جامعه سازی از دل مسجد
در جست و جوی مسائل واقعی
جنبش مشاهده به سوی نظریه
ظهور حقیقت در زندگی معمولی یک زن

?با آثار و گفتارهایی از:
دکتر سعید خورشیدی
دکتر مجتبی همتی فر
دکتر ابراهیم خانی
سحر دانشور
رقیه فاضل

لینک دانلود ویژه نامه «شرح راه ۲»