سین تکمیلی اکران‌های هشتمین جشنواره عمار اعلام شد

دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار، سین تکمیلی اکران فیلم‌های این جشنواره در سینمافلسطین را اعلام کرد.

به گزارش «عمارفیلم»، دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار، سین تکمیلی اکران فیلم‌های این جشنواره در سینمافلسطین را اعلام کرد.