سینماسیار روستایی جشنواره عمار در خراسان جنوبی برپا می‌شود

نخستین سینما سیار روستایی به همت دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار و اکران کنندگان مردمی این جشنواره در خراسان جنوبی از دوم اسفند الی 10 اسفند برپا می‌شود.

به گزارش «عمار فیلم» نخستین سینما سیار روستایی به همت دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار و اکران کنندگان مردمی این جشنواره در خراسان جنوبی از دوم اسفند الی ۱۰ اسفند برپا می‌شود.

بر اساس این گزارش، شوسف، درح، ماخونیک، علی آباد، آسیابان درخش، تخته جان، کوشکک، افین، شاهرخت، رقه، موردستان، غنی آباد،  جوخاه و… از جمله روستاهای خراسان جنوبی هستند که اهالی آنها میزبان فیلم‌های جشنواره عمار می شوند.