مهدی میرغیاثی:

سِلفی سَلَفی” فیلمی با نگاه عمیقتر به جریان تکفیری/ عمار هیچ گاه نباید از محتوا کوتاه بیاید

میرغیاثی گفت: نیست اگر چه جذابیت های فرمی و تکنیکی برای جذب مخاطب خیلی تاثیر دارد ولی جشنواره عمار هیچ گاه نباید از محتوا کوتاه بیاید.

به گزارش «عمار فیلم» به نقل از خبرگزاری بسیج، مهدی میرغیاثی فیلم ساز عمار در سخنانی، گفت: ما با فیلم کوتاه “سلفی سلفی” در جشنواره عمار حضور داریم که نگاه عمیق تر به جریان های  تکفیری با مخاطب خارج از ایران دارند.

وی افزود: این فیلم دیالوگ ندارد و ترکیب موسیقی و تصویر و افکت باعث می شود که مخاطبان در سراسر دنیا با هر زبانی متوجه شوند و ارتباط برقرار کنند.

فیلم ساز عمار تصریح کرد: جشنواره عمار نسبت به سال های قبل خیلی بهتر شدهو فیلم سازان با انگیزه بیشتری کار می کنند و جشنواره را جدی تر گرفته اند. در تمام آثار هنری نوع عقبه فیلم سازی و نوع نگرشش به موضوعات از همه چیز مهمتر است.

میرغیاثی بیان داشت: فیلم ساز باید تحلیل درست و اندوخته کافی داشته باشد و آن را با فرم و هنر در آمیزد. در جا های دیگر خیلی به محتوا اهمیت نمی دهند و فقط به جذابیت بصری فکر می کنند ولی در عمار اینگونه نیست اگر چه جذابیت های فرمی و تکنیکی برای جذب مخاطب خیلی تاثیر دارد ولی جشنواره عمار هیچ گاه نباید از محتوا کوتاه بیاید.