سخنرانی عباسی، رحیم پور، مستغاثی و شاه حسینی در جشنواره عمار

آقایان حسن عباسی، رحیم پورازغدی، سعید مستغاثی و مجید شاه حسینی در روزهای برگزاری جشنواره عمار سخنرانی می کنند.

به گزارش «عمار فیلم»، یکی از برنامه های ویژه دهمین جشنواره فیلم مردمی عمار سخنرانی اساتید درباره سینماست.

در این دوره آقایان حسن عباسی با موضوع «آمورالیسم در آینه سینمای مستند»، حسن رحیم پور ازغدی با موضوع «سینمای منتقد امیدوار»، دکتر مجید شاه حسینی با موضوع «سازمان صدا و سیما آنچه هست و آنچه باید باشد» و سعید مستغاثی با موضوع «سینمای ایران و مسئله تنوع ژانر» سخنرانی می کنند.

حسن عباسی روز شنبه ۱۴ دی ماه ساعت ۱۴ در سالن شماره سه، رحیم پورازغدی روز یکشنبه ۱۵ دی ماه  ساعت ۱۵:۴۵ دقیقه در سالن شماره سه، دکتر مجید شاه حسینی روز دوشنبه ۱۶ دی ماه ساعت ۱۵:۴۵ دقیقه در سالن شماره سه و سعید مستغاثی روز پنجشنبه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۵:۴۵ دقیقه در سالن شماره سه سخنرانی می کنند.