یادداشت اختصاصی جبار آذین؛

زنده یاد سلحشور؛ پرچمدار آثار هنری قرآنی و هنرمندی از جنس بلور

روانشادفرج الله سلحشور ازنخستین و فعال ترین افراد بنیانگذارحوزه هنری بود ودرکناردوستان و یاران هنرمندحوزوی در بخش های تاتر و سینمای حوزه خدمت می کرد.سلحشوردر مقام بازیگر،چهره پرداز، نویسنده وکارگردان

به گزارش «عمار فیلم» به نقل از حلقه وصل، از فردای پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابیون به فرمان امام راحل، برای حفظ دستاوردهای انقلاب و تثبیت و تحکیم اهداف و آرمان های نظام ایران اسلامی در تمام حوزه ها و عرصه های اجتماعی به حرکت درآمدند.

فرهنگ و هنر که به عنوان یکی از مهمترین ارکان جامعه به دلیل فساد و اختناق و انحراف دست اندرکاران گوش به فرمان پهلوی، فاقد هر گونه ارزش شده و درخدمت سیاست، اخلاق و آیین و دین و اجتماع ستیزی رژیم طاغوت شکل گرفته بود، نیازمند تغییر و تحول بنیادین بود، لذا هنرمندان ارزشی و انقلابی از همان آغاز برای برون ریخت ضدارزش ها و زمینه سازی برای احیا و بازسازی فرهنگ و هنر وسینما، منطبق با ارزش ها واهداف نظام و انقلاب دست به کارشدند. وزارت فرهنگ و هنر سابق با تغییر نام، فرهنگ و ارشاد اسلامی شد و با پاکسازی نسبی، گروهی از هنر و فرهنگ شناسان مسلمان انقلابی، متصدی امورآن شدند.

به موازات حرکت اجتماعی انقلاب، هنرمندان مسلمان انقلابی هم وارد میدان فرهنگ و هنر شدند. شاعره گرامی مرحومه خانم “طاهره صفارزاده” در حدود سال پنجاه و هفت، محفلی را با نام کانون نهضت فرهنگی اسلامی تاسیس کرد که چند ماه بعد با پیوستن جمعی از هنرمندان مسلمان انقلابی، به “حوزه اندیشه و هنراسلامی” تغییرنام داد. این حوزه در واکنش انقلابی به نمایش فیلم “برزخی ها “با بازی گروهی از چهره های معروف سینمای قبل از انقلاب به کارگردانی “ایرج قادری”، توجه به سینما و هنر را در الویت توجه خود به فرهنگ قرارداد و با پیوستن به سازمان تبلیغات اسلامی، مسیری هدفمند را روبه فعالیت های خود گشود.

روانشاد فرج الله سلحشور ازنخستین و فعال ترین افراد بنیانگذارحوزه هنری بود و در کناردوستان و یاران هنرمند حوزوی در بخش های تاتر و سینمای حوزه خدمت می کرد. سلحشور در مقام بازیگر، چهره پرداز، نویسنده و کارگردان آثار ارزشی، خیلی زود مورد توجه جامعه هنر قرار گرفت.

اوبا بازی درفیلم ایرانی اسلامی “توبه نصوح” و ایفای خوب نقش خود، به یکی از متفاوت ترین داستان های مشهور دینی جان بخشید. این فیلم در زمان خود با استقبال روبرو شد. سلحشور پیگیر و علاقه مند در ادامه راه انقلابی فرهنگی اش، در فیلم های “گورکن”، “پروازدرشب”، “انسان واسلحه” و “دنیای وارونه” به ایفای نقش پرداخت.

بزرگ نقش ماندگار وبازی فراموش نشدنی او در فیلم خوب و دفاع مقدسی “پرواز در شب” ساخته زنده یاد “رسول ملاقلی پور”، پدرسینمای دفاع مقدس، نام و بازی فرج الله سلحشور را در تاریخ سینمای ارزشی ایران ثبت کرد.

سلحشور علاقه و پیوندی دیرینه و فطری و آرمانی با قرآن و اسلام داشت و پیوسته در اندیشه و صدد پرداختن به اسلام و قرآن در قالب هنر و تصویر بود. تجربه نوشتن و کارگردانی و بازی او درنمایش و فیلم “ایوب پیامبر” در سال هفتاد و دو، سلحشور را در مسیری که دوست داشت و می پسندید قرار داد و تولید فیلم بامحتوا و جذاب و تاثیرگذار ایوب پیامبر که مخاطبان مضامین دینی و اسلامی را خرسند و به ساخته شدن این نوع فیلم ها امیدوار کرد، فضا را برای تولید یک سریال خوش ساخت و با محتوای قرآنی و اسلامی توسط سلحشور مهیا نمود و او با یاری چندتن از دوستان حرفه ای خود در سینما و تلویزیون، سریال تماشایی “مردان آنجلس” را برای تلویزیون ساخت که با اقبال از سوی متدینان و موحدان روبرو شد و هنوز هم نمایش چندباره آن از تلویزیون پرمخاطب است.

این هنرمندارزشی وقرآنی که در دفاع و اشاعه اهداف وارزش های قرآنی واسلامی هرگز کم نگذاشت،برنامه های زیادی برای به تصویرکشیدن مضامین وداستان های قرانی درقالب فیلم وسریال داشت.سال هفتاد و شش، در زندگی شخصی وهنری سلحشور وسینمای دینی و قرآنی وتلویزیون مدافع ارزش های دینی واسلامی، یک نقطه عطف تلقی می شود،چراکه دراین سال هنرمندارزشمندکشورفرج الله سلحشوربا همکاری گروهی اززبده ترین هنرمندان کشور و بویژه هنرمندمتدین ومتعهدسینما جمال شورجه، موفق شد،سریال قرآنی، اسلامی و اجتماعی وتاریخی “یوسف پیامبر” رابه زیبایی درقالب یک سریال ارزش مدار ومانا در تلویزیون به نمایش گذارد و نظر و توجه میلیون ها مخاطب داخلی و خارجی رابا خودهمراه کند.

سریال خوش پرداخت وقوی و جذاب یوسف پیامبر درتاریخچه تولید آثاردینی ومذهبی درسینما وسیما بی نظیر است و نمایش و استقبال ازآن، افزون بر داخل در ده هاکشور جهان ادامه دارد.زنده یاد سلحشور پروژه بزرگ تلویزیونی “موسی پیامبر” رادر دستورکارداشت که اجل این فرصت راازاو گرفت.اوفیلمنامه کامل آن را نوشته بود و منتظر اعلام حمایت و همکاری مسوولان برای تولیدموسی بود که تا آخرین لحظه حیاتش لبیک مناسب نشنید. بااین حال اکنون جمال شورجه، تولیدموسی پیامبررا برنامه مهم هنری خودقرارداده وپیش تولید آن رامهیا می کند.مرحوم سلحشور سخت پایبنداعتقادها و باورهای خود بود و درکنار پند واندز و امر به معروف ونهی ازمنکردر عرصه هنر، گاه به ناچارازتندگویی هم ابا نداشت و هرگز درمقابل ابتذال و فساد کوتاه نمی آمد.

اوبه سرطان ریه مبتلا و تحت درمان بود،ولی دیگر ازپزشکان کار زیادی ساخته نبود.با آنکه هنوزهم ابهام هایی در موردبیماری وهجرت ابدی سلحشوروجود دارد وبرخی روایت ها، حکایتگرمسمومیت یاتروربیولوژیکی او است،ولی این یک واقعیت است که فرج الله سلحشور دیگر درمیان مانیست.او سال هزارسیصد وسی و یک درقزوین متولد و هشتم اسفندماه نودو چهاردرشصت و سه سالگی به دلیل بیماری، ما و دنیای ماراترک گفت.سلحشورپیشاهنگ و پرچمدارتولیدآثارهنری قرآنی واسلامی بود. روحش شاد وراهش پررهرو.