زمان شناسی ویژگی بارز فیلم سینمایی ترمینال غرب است

این رزمنده لشکر فاطمیون گفت: ترمینال غرب می توانست بسیاری از مسائل را به صورت مستقیم به مخاطب عرضه کند و این رک گویی می توانست پرده از بسیاری مسائل بردارد.

سید مسافر از رزمندگان لشکر فاطمیون در گفتگو با «روابط عمومی جشنواره عمار»، زمان شناسی را ویژگی بارز فیلم سینمایی ترمینال غرب برشمرد و افزود: زمان شناسی و عمل به موقع در انجام تکلیف مسئله ای بود که هم در نفس ساخت فیلم ترمینال غرب و هم در برخی از کاراکترهای فیلم از جمله کاراکتر امید با بازی محسن افشانی دیده شد.

وی با بیان این که نیروهای حزب اللهی در هر زمینه ای که ورود پیدا می کنند باید خط مشی های سیاسی خود را حفظ و بیان حق را فراموش نکنند، اظهارداشت: در صحنه ای از فیلم، شخصیت امید بزرگترین حرکت علمی کشور را کنار می گذارد و به سمت انتخابات می رود و این معنای درست زمان شناسی است.

این رزمنده لشکر فاطمیون در ادامه تصریح کرد: زمان شناسی در بزنگاه های سیاسی مسئله ای مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد و چنین نگاهی در هنر قابل تقدیر و ستایش است.

سید مسافردر پایان با بیان این که ترمینال غرب می توانست جسارت بیشتری در بیان موضوع به خرج دهد، اظهارداشت: ترمینال غرب می توانست بسیاری از مسائل را به صورت مستقیم به مخاطب عرضه کند و این رک گویی می توانست پرده از بسیاری مسائل بردارد.