دیوارکش؛ آیا مشکلات جوانان، تنها اقتصادی است؟

گفت‌وگو با محسن آقایی کارگردان مستند دیوارکش
دیوارکش

مستند «دیوارکش» را محسن آقایی به گفته خودش در ادامه «ایکسونامی» ساخته است. در جواب سؤال امیرحسین ثابتی در برنامه «جهان آرا» وقتی می‌پرسد: آقای آقایی شما فکر می‌کنید اگر موانع و مشکلات اقتصادی پیش پای ازدواج جوانان برداشته شود این مسائل خود به خود حل خواهد شد؟

آقایی به اعتراف خودش در جوابی که در برنامه جهان آرا داده است، قانع نشده و در پی یافتن جواب محکم‌تری دست به ساخت مستند دوم خود به نام «دیوارکش» زده است. اگرچه هدف کارگردان به اقرار خودش بررسی ارتباط مسائل جنسی با اقتصاد، سیاست و حتی مملکت داری است.

اما آقایی در نیمه راه، مستند «دیوارکش» را دچار آشفتگی می‌سازد. گویی یادش می‌رود فیلم خود را با چه سؤالی شروع کرده بود! او که سعی دارد ردپای جاذبه‌های جنسی را در حوادث آبان ۹۸، در موفقیت یا عدم موفقیت تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری دوره دهم و رخدادهایی از این دست پیدا کند؛ اما با پیشروی فیلم از این هدف دور شده و اگر چه با تصاویری از رقص جوانان در خیابان‌ها مخاطب را هنوز درگیر مسئله اصلی نگه داشته اما گفت‌وگوهایش با چهره‌های سیاسی دولت‌های قبل، بیننده را سردرگم می‌سازد، به طوری که حتی برخی از جاها مخاطب احساس می‌کند موضوع مستند اختلاف‌های موجود جناح‌های سیاسی ایران است و اینکه پدیده جاذبه‌های جنسیتی چه نقشی این وسط بازی می‌کنند، فراموش می‌شود.

«دیوارکش» بر عکس «ایکسونامی» از چارچوب محکمی برخوردار نیست؛ اما آقایی با مهارت در روایت‌گری جذاب و طنز، سعی می‌کند مخاطب را تا پایان فیلم بنشاند و در این کار نیز موفق می‌شود. با تمام این اوصاف باید گفت آنچه از بررسی آثار آقایی بدست می‌آید نشان می‌دهد که او مستندسازی است که آینده روشنی به انتظارش نشسته است.

منبع: فارس