«محمدصادق آذین» در کارگاه آموزشی؛

دستمزد بالای بازیگران؛ آفت سینمای ایران است

کارگاه آموزشی «مدیریت بودجه و تولید در فیلم داستانی» با حضور محمدصادق آذین در حاشیۀ هفتمین روز اکران‌های مرکزی نهمین جشنوارۀ مردمی فیلم عمار در سینمافلسطین برگزار شد.

به گزارش «عمار فیلم» محمدصادق آذین تهیه‌کننده و مدیر تولید سینما در کارگاه آموزشی «مدیریت بودجه و تولید در فیلم داستانی» در حاشیۀ هفتمین روز اکران‌های مرکزی نهمین جشنوارۀ مردمی فیلم عمار در سینمافلسطین با بیان اینکه یک فیلم‌نامه باید با نگاه حرفه‌ای و شناخت کامل تهیه شود، بیان کرد: ۹۰درصد مشکل سینمای ما نداشتن فیلم‌نامه مناسب است. اگر یک فیلم با فیلم‌نامه حرفه‌ای ساخته شود، نیاز به بازنگری مجدد نخواهد داشت.

وی با اشاره به این‌که از کل فروش یک فیلم تنها یک‌سوم آن به تهیه‌کننده می‌رسد، افزود: نصف درآمد فروش یک فیلم به سینمادار و مابقی نیز برای مالیات و… صرف می‌شود، به‌همین‌دلیل ساخت یک فیلم را باید به گونه‌ای مدیریت کنیم که هزینه‌هایی که برای آن صرف می‌شود با حداقل میزان ممکن به‌دست آید.

آذین ادامه داد: هزینه‌های یک فیلم باید توجیه اقتصادی داشته باشد. هر جزئی که در هر صحنه آورده می‌شود، باید در فیلم دیده شود؛ چراکه در غیر این صورت هزینه‌هایی که برای آن انجام شده، بدون برنامه‌ریزی بوده است. وسایل اضافی صحنه حتما باید حذف شود.

این تهیه‌کننده و مدیر تولید سینما با تأکید بر این‌که هزینۀ تولید یک فیلم بسیار بالا است، گفت: امروزه آفت سینمای ایران، دستمزد بالای بازیگران شده است. در همۀ دنیا دستمزد بازیگران ۲۵ الی ۳۰درصد کل بودجه تولید را شامل می‌شود؛ اما در ایران بازیگران ۶۰درصد کل فیلم را دریافت می‌کنند.

وی با بیان این‌که یک کارگردان جوان می‌تواند با فیلم کوتاه خط تولید خود را تقویت کند، تصریح کرد: یک فیلم‌ساز باید خط تولید را پایین نگه دارد، به‌طورمثال یک فیلم پنج دقیقه‌ای را در دو روز تولید کند.

آذین افزود: امروز، کارگردانان جوان به‌راحتی می‌توانند با هم‌نسل خود ارتباط برقرار کنند. کارگردانان جوان می‌توانند برای کسب تجربه و تقویت حرفۀ خود در بسیاری از فیلم‌ها دستیار کارگردان شوند.