دریافت ویژه‌نامه‌های «فانوس» منتشر شده در ایام برگزاری جشنواره عمار

ویژه‌نامه‌های «فانوس» که در ایام برگزاری دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد در دسترس مخاطبان و علاقمندان قرار گرفت.

به گزارش «عمار فیلم»، ویژه‌نامه‌های «فانوس» که در ایام برگزاری دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد در دسترس مخاطبان و علاقمندان قرار گرفت.

                                                             شماره نخست نشریه فانوس

                                          جهت دریافت فایل باکیفیت روی عکس زیر کلیک کنید

                                                    شماره دوم نشریه فانوس                                     

                                     جهت دریافت فایل باکیفیت روی عکس زیر کلیک کنید

                                                   شماره سوم نشریه فانوس

                                      جهت دریافت فایل باکیفیت روی عکس زیر کلیک کنید

                                                  شماره چهارم نشریه فانوس

                                       جهت دریافت فایل باکیفیت روی عکس زیر کلیک کنید

                                                 شماره پنجم نشریه فانوس

                                      جهت دریافت فایل باکیفیت روی عکس زیر کلیک کنید

                                                  شماره ششم نشریه فانوس

                                        جهت دریافت فایل باکیفیت روی عکس زیر کلیک کنید

                                                    شماره هفتم نشریه فانوس

                                           جهت دریافت فایل باکیفیت روی عکس زیر کلیک کنید

                                                   شماره هشتم نشریه فانوس

                                            جهت دریافت فایل باکیفیت روی عکس زیر کلیک کنید

                                                  شماره نهم نشریه فانوس

                                          جهت دریافت فایل باکیفیت روی عکس زیر کلیک کنید