دانشگاه علوم پزشکی بیرجند میزبان فیلم هنگامه شد

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سالن اجتماعات شهید رحیمی این دانشگاه میزبان فیلم «هنگامه» به عنوان اولین اثر
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند میزبان فیلم هنگامه شد

به گزارش روابط عمومی جشنواره عمار، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سالن اجتماعات شهید رحیمی این دانشگاه، میزبان فیلم «هنگامه» به عنوان اولین اثر داستانی درباره مدافعان حرم شدند.

به گفته علی خیری، مسئول این برنامه، ۲۰۶ عدد بلیط در این اکران به فروش رفت و در پایان برنامه، مبلغ ۲۳۵ هزار تومان از محل بلیط فروشی حاصل شد.

 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند میزبان فیلم هنگامه شد

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند میزبان فیلم هنگامه شد

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند میزبان فیلم هنگامه شد

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند میزبان فیلم هنگامه شد

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند میزبان فیلم هنگامه شد