خلاقیت های جوانان در سینماسنگر خلاصه شده است

علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اتفاقات مهم در جشنواره عمار گفت: خلاقیت های جوانان در سینماسنگر خلاصه شده است.

به گزارش «عمارفیلم»، روایت نماینده سابق مجلس شورای اسلامی از اتفاق مهم در جشنواره عمار را مشاهده می کنید.

در این کلیپ کوتاه نماینده سابق مجلس شورای اسلامی پیرامون برگزاری سینماسنگر گفت: سینماسنگر ایده نویی است و از تمامی المان های دوران دفاع مقدس برای جذب مخاطبان استفاده کرده است.

سینماسنگر جشنواره عمار از ۱۵ اسفند الی ۵ فروردین در یادمانهای دفاع مقدس در راهیان نور برپا می شود.

[fa type=”download”]  دریافت این کلیپ – ۷mb