فیلم ساز عمار:

جشنواره عمار برای فیلم سازان مستعد فرصت خوبی فراهم کرده است

رمضان خانی گفت: مهمتر از این مسئله این است که به جوانان کمک کنند تا سال به سال کارهای بهتری ارائه دهند و در این راه مصمم تر باشند و این به حمایت مسئولان از جوانان مستعد نیاز دارد.

به گزارش «عمار فیلم» به نقل از خبرگزاری بسیج، مصطفی رمضان خانی فیلم ساز عمار در سخنانی، گفت: امسال برای اولین بار در جنواره عمار با فیلم “کارخانه جهان” شرکت کردم که تجربه بسیار خوبی برایم بود. زحمات زیادی برای این جشنواره کشیده می شود.

وی افزود: موضوع فیلم “کارخانه جهان” یک کار اقتصادی و در مورد بحث اشتغال بود که چرا در ایران اینقدر مشکل داریم. جشنواره عمار خیلی از کارهای کارگردان های جوان را که جاهای دیگر نمی بینند قبول می کنند و این فرصت خوبی است برای خیلی از کسانی که می خواهند حرفه ای شوند و استعداد های خود را بروز دهند.

رمضان خانی ادامه داد: مهمتر از این مسئله این است که به جوانان کمک کنند تا سال به سال کارهای بهتری ارائه دهند و در این راه مصمم تر باشند و این به حمایت مسئولان از جوانان مستعد نیاز دارد.