یازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار

ثبت سوژه

شما می‌توانید قهرمانان و سوژه های واقعی اطراف خودتان را به ما معرفی کنید.

فیلمسازان، مسئله‌های مردم را در قالب «سوژه‌ها و ماجراهای قابل تبدیل به فیلم» پیگیری می‌کنند. دبیرخانه جشنواره، از عموم مردم دعوت می‌کند سوژه‌های خود را از طریق فرم زیر، به سینماگران پیشنهاد دهند و حتی به‌طور خاص، سینماگران مورد علاقه خود را به ساخت یک سوژه‌ دعوت ‌کنند.

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.