تمدید جشنواره علوم انسانی عمار

تمدید جشنواره علوم انسانی عمار مهلت ارسال آثار تا 30 بهمن تمدید شد.