کارگردان تبریزی فیلم "ترمینال غرب" :

“ترمینال غرب” بستر واکاوی انتخابات۹۲ و مذاکرات هسته ای را فراهم کرد

طاهری فر گفت: یکی از خروجی های موثر عمار، تعبیه ی محل های مردمی برای اکران فیلم ها می باشد.

به گزارش «روابط عمومی جشنواره عمار» به نقل از زیتون، قربانعلی طاهری فر کارگردان تبریزی فیلم “ترمینال غرب” فانوس بخش داستانی جشنواره مردمی عمار را دریافت کرد. وی با بیان اینکه فانوس را برای روزهای تاریکِ پیش رو نیازدارد جایزه‌اش رابه مدافعان حرم تقدیم کرد.

طاهری فر با بیان اینکه مهمترین شاخصه جشنواره عمار سازمان تماشا و سازمان اکران است گفت: یکی از خروجی های موثر عمار، تعبیه ی محل های مردمی برای اکران فیلم ها می باشد.

وی افزود: مابقی جشنواره ها از این خروجی بهره مند نبوده و صرفا طبقه ی خاصی از هنرمندان اجازه تماشا پیدا می کنند؛ عمار جایگاهی فراتر از موقعیت فعلی را داشته و باید همه ی مردم را تحت پوشش فیلم قرار دهد.

طاهری فر اظهار داشت: بخش هایی برای دریافت فیلم توسط همه ی مردم طراحی شده است و امیدوارم ایم مهم محقق شود؛ نرم افزار فیلم ” ما ” که توسط موبایل ها دریافت می شود، این قابلیت را در اختیار دارد.

کارگردان تبریزی جشنواره فیلم عمار افزود: جشنواره عمار هنرمندان را با مردم اجین کرده و فرصت نقد درون گفتمانی جبهه انقلاب اسلامی را بوجود آورده است؛ چالش های پیش رو ی انقلاب و نظام زیر ذره بین هنرمندان جشنواره عمار قرار دارند.

طاهری فر درخصوص محتوای “ترمینال غرب” و فشارهای احتمالی پس از اکران فیلم بیان کرد: این فیلم پیرامون انتخابات۹۲، مذاکرات هسته ای و پیامدهای آن کار شده و بستر واکاوی را فراهم کرد؛ معتقدم این موضوع همچنان باید بررسی شود.

وی افزود: هنگام تولید، فشاری برای توقف بوجود نیامد اما موضع گیری های بعد از اکران تاثیری در ادامه راه ندارد؛ بنده فرد جناحی نیستم و انقلاب اسلامی بستری بوجود آورده که اجازه ی نقد همه ی تفکرات را داشته باشم.