برنامه‌های جنبی سیزدهمین جشنواره عمار اعلام شد/ از کارگاه‌های آموزشی تا نشست‌های نقدوبررسی آثار

دبیرخانه سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، جدول برنامه‌های جنبی این جشنواره در سینما فلسطین را اعلام کرد.

به گزارش «عمار فیلم»، دبیرخانه سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار برنامه‌های جنبی این جشنواره در سینمافلسطین را اعلام کرد.

بنابراین گزارش، در روزهای برگزاری سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در سینمافلسطین، پنج «نشست»، شش «کارگاه آموزشی» و چهار «ویژه برنامه»برگزار می‌شود.

برنامه های جنبی سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار بدین شرح است:

کارگاه‌های آموزشی

دانلود فایل با کیفیت

 

سخنرانی‌ها

دانلود فایل با کیفیت

 

ویژه برنامه‌ها

دانلود فایل با کیفیت