اهدای حمائل خادمی حرم شاهچراغ (ع) به «اشرف التمیمی» خواننده عراقی سرود سلام فرمانده

پس از اهدای نشان خادمی، «اشرف التمیمی» سرود سلام فرمانده را به صورت زنده در آیین افتتاحیه اجرا کرد.