امکان جدید ارسال آثار

دبیرخانه جشنواره جهت سهولت ارسال آثار، امکان ارسال لینک آثار تولیدی به جشنواره را فراهم نموده است.

فیلمسازان گرامی می‌توانند علاوه بر روش‌های قبلی ارسال آثار (پستی و حضوری)،با استفاده از امکان جدید تعبیه شده در تارنمای ثبت نام از طریق بارگذاری لینک آثار تولیدی خود در سامانه فانوس اقدام کنند.

 

برای ارسال آثار اینجا کلیک کنید.